Nieuw onderzoek bewijst eens temeer: wie gezond oud wil worden, moet bewegen. Dat geldt eens temeer voor ouderen met een beperking. De Federatie van algemene

seniorenverenigingen – de FASv waarbij ook de BasBEL is aangesloten – heeft actief deelgenomen aan het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis voor alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen met een beperking.

Het draaide allemaal om meedoen en bewegen. Met als resultaat dat 37.000 Ouderen daadwerkelijk in beweging kwamen.

In de afgelopen jaren zijn er door vele organisaties meer dan 120 vernieuwende projecten opgezet of succesvolle projecten verspreid.

De thema’s meedoen en bewegen stonden daarbij centraal, omdat dit belangrijke leefgebieden zijn die ook op langere termijn bijdragen aan zelfstandigheid. We richtten ons op alleenstaande ouderen met een beperking omdat juist deze mensen vaak een steuntje in de rug kunnen gebruiken als het tegenzit.

De geleerde lessen worden zo breed mogelijk verspreid, met als doel dat iedereen met de kennis van Meer Veerkracht, Langer Thuis aan de slag kan.

Samen met FASv wil BasBEL graag haar medewerking verlenen aan het verspreiden van de boodschap. Graag verwijzen wij daarom ook naar de website “Meer Veerkracht, Langer Thuis”.

Daarnaast wijzen wij nog een naar de diverse mogelijkheden die er in het BEL-gebied zijn om samen met anderen te sporten: wandelen, fietsen, dansen en nog veel meer. Op de activiteitenkalender op deze website ziet u dat er wekelijks veel mogelijkheden zijn. In deze corona-tijd is het vaak wel verstandig tevoren even te bellen. Afhankelijk van de landelijke maatregelen, gaan sommige activiteiten niet door, en andere wel.  

 

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264